chalkidikitv.gr
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

«Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων – Αναπλήρωση Δημάρχου»

Κοινοποίηση

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης (Φ.Ε.Κ Α’87) όπως αντικαταστάθηκε (α) από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ Α’133)
‘’Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι’’, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου (β) από το άρθρο 5 του  Ν.4623/2019 (Α’134) (γ) από το άρθρο 3 του Ν.5056/2023 (Φ.Ε.Κ Α’163)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3852/2010 ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης (Φ.Ε.Κ Α’87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του N. 4555/18 (ΦΕΚ Α’133) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 85 του Ν.4804/21 (ΦΕΚ Α’90).
3. Την Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 64436/31.07.2023 (ΦΕΚ 4821/01.08.2023 τ.Β’): Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν.3852/2010 ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α’87) όπως τροποποιήθηκε (α) από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Φ.Ε.Κ Α’107) (β) από το άρθρο 119 του Ν.5003/22
(Φ.Ε.Κ Α’ 230),καθώς και την παρ. 3 ε’ άρθρου 3 του Ν.4051/2012 (Φ.Ε.Κ Α’40), αναφορικά με την αντιμισθία.
5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2021, Αριθμ. Απόφασης 9429/Β4 – 2116, (Φ.Ε. Κ Β’ 6951/2022) Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2021 που αφορούν στο Νόμιμο Πληθυσμό (δημότες) της Χώρας. σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του Δήμου Σιθωνίας ανέρχεται στους 13.215 κατοίκους.
6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σιθωνίας έχει δύο (2) Δημοτικές Ενότητες (Σιθωνίας. Τορώνης)
7. Το γεγονός ότι στο Δήμο Σιθωνίας δύναται να ορισθούν τέσσερεις (4) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι καθώς κι ένας άμισθος /μία άμισθη Αντιδήμαρχος βάσει του άρθρου 3 του Ν.5056/2023 (Φ.Ε.Κ Α’163).
8. To γεγονός ότι το καταργούμενο – βάσει των διατάξεων του Ν. 5056/2023 (Φ.Ε.Κ Α’163) – Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ». με ΑΦΜ: 996493609, διέθετε κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη μέσο όρο
προϋπολογισμού μεγαλύτερο των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ, και κατά συνέπεια αυξάνεται ο αριθμός των αντιδημάρχων που προβλέπεται στην παρ.2 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) κατά έναν (1).
9. Την Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ , ΑΔΑ: 9Ξ9Ζ46ΜΤΛ6-ΑΞΔ , Αριθμός Εγκυκλίου:1237 , Α.Π.: 94548/06- 11-2023 ‘’Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν.5056/2023 (Φ.Ε.Κ Α’163) για την αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης των δήμων και την κατάργηση των δημοτικών ν.π.δ.δ.’’
10. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Σιθωνίας ( ΦΕΚ 349/09-02-2017 τ. Β ́) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Την υπ’ αριθμ. 36/2024 (Αριθμ. πρωτ. 1445/16-01-2024) Απόφαση Δημάρχου Σιθωνίας.
12. Την υπ’ αριθμ. 117/2024 (Αριθμ. πρωτ. 8829/26-03-2024) Απόφαση Δημάρχου
Σιθωνίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

(A) Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Σιθωνίας με θητεία από 26-03-2024 μέχρι 31-12-2025 μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, ως εξής :

1. Την κα. Πατσουράκου Όλγα καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, και της μεταβιβάζει τις παρακάτω
αρμοδιότητες:
Οικονομικών Υπηρεσιών, ήτοι:
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Εξόδων
Προμηθειών και Αποθήκης
Εσόδων και Περιουσίας
Ταμείου
καθώς και της υπογραφής των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης.
Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, ήτοι:
Ισότητας των φύλων
Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης
Πληροφορικής και Διαφάνειας
Διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς
Τέλεσης πολιτικών γάμων
Υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, λοιπών διοικητικών εγγράφων, καθώς και
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής.

2. Τον κ. Ληστή Θεόδωρο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο , και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Τεχνικών Υπηρεσιών, ήτοι:
Τεχνικών-Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών (πλην Ηλεκτροφωτισμού)
Δόμησης, ήτοι:
Πολεοδομίας
Πολεοδομικών Εφαρμογών και Κτηματολογίου
Χωροταξίας και Περιβάλλοντος
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
Τέλεσης πολιτικών γάμων
Υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, λοιπών διοικητικών εγγράφων, καθώς και
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής.

3. Τον κ. Μαλλίνη Αθανάσιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Διοικητικών Υπηρεσιών, ήτοι:

Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
Ανθρώπινου Δυναμικού
Κ.Ε.Π
Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Μέριμνας
Κοινωνικής Πολιτικής
Τέλεσης πολιτικών γάμων
Υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, λοιπών διοικητικών εγγράφων, καθώς και βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής.
Πλέον των ανωτέρω καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων, του μεταβιβάζει και τις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες:
Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων ‘’ κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Σιθωνίας
Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Σιθωνίας
Πολιτικής Προστασίας ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Σιθωνίας

4. Τον κ. Ζαφείρη Δημήτριο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω
αρμοδιότητες:
Καθαριότητας
Ανάπτυξης Πρωτογενούς Τομέα (πλην της αρμοδιότητας διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς)
Τέλεσης πολιτικών γάμων
Υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, λοιπών διοικητικών εγγράφων, καθώς και βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής.
Πλέον των ανωτέρω καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων, του μεταβιβάζει και την παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητα:
Ύδρευσης – Αποχέτευσης ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Σιθωνίας
Διαχείρισης οχημάτων και μηχανημάτων ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Σιθωνίας

5. Τον κ. Γεωργιάδη Αναστάσιο ‘’κατά τόπον’’ Αντιδήμαρχο, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Ύδρευσης – Αποχέτευσης ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Τορώνης

Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων ‘’ κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Τορώνης
Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Τορώνης
Πολιτικής Προστασίας ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Τορώνης
Τέλεσης πολιτικών γάμων
Υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, λοιπών διοικητικών εγγράφων, καθώς καιβεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής.

6.Τον κ. Ψηλογιάννη Αριστοτέλη άμισθο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις κάτωθι αρμοδιότητες:
Απασχόλησης και Τουρισμού
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς
Ηλεκτροφωτισμού
Τέλεσης πολιτικών γάμων
Υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, λοιπών διοικητικών εγγράφων, καθώς και βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής.
Πλέον των ανωτέρω καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων, του μεταβιβάζει και την παρακάτω κατά
τόπον αρμοδιότητα:
Διαχείρισης οχημάτων και μηχανημάτων ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Τορώνης

(B) Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
(Γ) ο ελάχιστος χρόνος της θητείας των Αντιδημάρχων είναι ετήσιος, ωστόσο , η ανάκληση ορισμού τους δύναται να λάβει χώρα οποτεδήποτε με απόφαση του Δημάρχου.
(Δ) Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί η Αντιδήμαρχος κα. Πατσουράκου Όλγα που αναπληρώνει τον Δήμαρχο, και όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ.
Ληστή Θεόδωρο.
(Ε) Κάθε άλλη αρμοδιότητα η οποία περιγράφεται στον εν ισχύ Ο.Ε.Υ Δήμου Σιθωνίας και δεν αναφέρεται σαφώς στην παρούσα Απόφαση, ασκείται από τον κ. Δήμαρχο Σιθωνίας.
(ΣΤ) Η παρούσα Απόφαση να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο ‘’ΔΙΑΥΓΕΙΑ’’ σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΙΑ’ του Μέρους Α’ του Ν.4727/2020 (Α’ 184) και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος

Μαλλίνης Ιωάννης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

POS: Παράταση 1+1 μήνα για τη διασύνδεση με τις ταμειακές μηχανές

9Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΤΑΚΤΙΚΗ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χαλκιδική: Οι αγρότες απέκλεισαν την ΕΟ Θεσσαλονίκης-Μουδανιών – Ετοιμάζονται για την Agrotica